கவிதைகள் முடிவதில்லை

Pratheba Pratheba Follow Jul 02, 2016 · 1 min read
கவிதைகள் முடிவதில்லை
Share this

கவிதைகள் முடிவதில்லை

மார்கழியின் முன் பனி குளிரில் கைவிரல் நடுக்கத்தின் நடுவே பிடிக்கப்பட்ட பேனா முனையில் பரீட்சை எழுதும் வேகத்தில் கூட வந்து தொலைக்கிறதே கவிதை ஒன்று…

Pratheba
Written by Pratheba Follow
கொஞ்சம் கவிதைக்காரி, நிறைய கனவுக்காரி, தமிழைக் காதலிக்கும் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி

Like/Comments