கவிதைகள் முடிவதில்லை

மார்கழியின்
முன் பனி குளிரில்
கைவிரல் நடுக்கத்தின் நடுவே
பிடிக்கப்பட்ட பேனா முனையில்
பரீட்சை எழுதும் வேகத்தில் கூட
வந்து தொலைக்கிறதே கவிதை ஒன்று…