கடிதம்...

Pratheba Pratheba Follow Oct 30, 2017 · 1 min read
கடிதம்...
Share this

கடிதம்…

கொஞ்சம் புன்னகை தா… நிறைய கனவுகள் தா… கைபிடித்து என்னுடன் வா… கொஞ்சம் அழுகிற போது… கண்ணீர் துடைக்க விரல் கொடு… மீறியும் நான் தேம்பினால்… எனக்கு மட்டும் ரகசிய குரல்கொடு… தினமொரு குறுநகை சிந்திடு… என் வாசலில் பூக்கோலம் வளர்ந்திட…

Pratheba
Written by Pratheba Follow
கொஞ்சம் கவிதைக்காரி, நிறைய கனவுக்காரி, தமிழைக் காதலிக்கும் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி

Like/Comments